CONVOCATÒRIA CONCURS OPOSICIÓ DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

 
Comunicat sobre les oposicions- Tècnic/a d'Educació Infantil 
 MILLORA DE CONTRACTE: EEE CONTRACTADES A PARTIR DEL CURS 2018-2019
ADJUDICACIÓ DE NOVES VACANTS: EEE, TIS i FISIOS

Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

RETORN DEL 60% DE LA PAGA EXTRA DEL 2013 

Pla de contingència i reincorporació progressiva del Departament d'Educació  per a personal laboral i personal PAS, inspecció, docents amb CS a les  oficines del Departament, i docents adscrits a SSEE i a les oficines del Departament
COMUNICAT COMITÈ INTERCENTRES DAVANT L'OBERTURA DELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL
USTEC dona suport a la Plataforma d'Interines TEEI de Catalunya que ha convocat una concentració dilluns 24 de febrer a les 11'30h a la Pl. Sant Jaume. #CapTEEIAlCarrer
 

PLA DE FORMACIÓ PAS- Període Extraordinari d'Inscripció 3
INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL (juny 2020)
Concurs restringit Netejadors/es

Comunicat resum Mesa Funció Pública 27 de gener de 2020
Augment del 2%
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/560/2020, de 25 de febrer, per la qual es fa pública la relació de persones que obtenen l'habilitació per prestar serveis com a educador/a d'educació especial en centres públics del Departament d'Educació.

Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.  
Curs d'habilitació per al personal educador d'educació especial
Adreçat a les persones d'aquest col·lectiu professional incloses en el Grup 2  i proposades per superar el procés d'habilitació.

PREGUNTES FREQÜENTS PERSONAL LABORAL. Estat d'excepcionalitat COVID-19
Reunió virtual amb el Departament: PREGUNTES I RESPOSTES

Informació important: Concurs de Trasllats Direccions de LLars d'Infants.

PLA DE FORMACIÓ PAS- Nous períodes extraordinaris d'inscripció

Proposta de Formació per al Personal Laboral

Comunicat per a les llars d'infants en data de 26-03-2020
 
Convocatòria del concurs-oposició per a l’accés a la categoria professional de Tècnic Especialista d'Educació Infantil (TEII)

USTEC·STEs (IAC) participa en la Confederació Nacional 0-3 anys on estan representades totes les Comunitats per debatre i consensuar el model educatiu que cal exigir per aquesta etapa
  
OPOSICIONS TEI I INS
USTEC dona suport a la Plataforma d’Interines TEEI de Catalunya que ha convocat una concentració dilluns 24 de febrer a les 11’30h a la Pl. Sant Jaume.

 

LA FEINA D’USTEC·STEs (IAC) HA AJUDAT A TOMBAR LA LLEI ARAGONÈS
COMUNICAT D'USTEC·STES (IAC) SOBRE L'ASSEMBLEA QUE CONVOCA EL COMITÈ INTERCENTRES
TEMARI OPOSICIONS INS
Aprovació temari oposicions INS
TEMARI TEI
Número de visites avui: 38