ATENCIÓ! CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA BORSA DE PERSONAL LABORAL.  OBERTURA BORSA DE TEEI!

Últim dia!
La Borsa del personal laboral categoria de TEEI obrirà de manera extraordinària
Període del 2 al 17 maig.
 
Resolució de la convocatòria
 

TANCAMENT de la borsa extraordinària oberta del personal d'atenció educativa i d'administració i serveis.

De les categories EEE, CUI, OFI I NAJ 

El termini de presentació de sol·licituds i documentació justificativa de requisits i mèrits es tancarà el 30 d'abril de 2022.
ATENCIÓ! OPOS TEEI:  es fa públic el  TERMINI DE LA FASE DE CONCURS DE MÈRITS I CAPACITATS
del 28 de març fins al 8 d'abril.


 
PUBLICACIÓ QUALIFICACIONS SEGONA I TERCERA PROVA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ TEEIS
El Departament ha fet públic el lloc i data de la prova de català i de castellà de la fase d'oposició del procés selectiu L005/2020 TEEIs
USTEC-STEs (IAC) interposa un recurs contra l'oferta pública d'ocupació de l'acord GOV/207/2021, de 21 de desembre
On s'ofereixen 308 places d’educadores/s d’educació especial EEE. Aquestes places  poden ser susceptibles de ser places d’estabilització, cal donar prioritat a l'accés via concurs de mèrits en tots els processos.
Publicació qualificacions Primera Prova del Procés de selecció TEEIs 
NOU Fisioterapeutes: El Departament ha publicat l'actualització de les Directrius d'Organització i Gestió dels Serveis Educatius incorporant la modificació de les funcions i horari de la categoria fisioterapeuta,  fruit de l'acord de l'11 de desembre del 2021.
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA BORSA DE PERSONAL LABORALS
Acord entre el Departament d’Educació i el Comitè Intercentres del personal laboral en relació amb el perfil professional del personal fisioterapeuta en l’àmbit educatiu
NOU: Consulta tot el contingut de l'acord
Comitè Intercentres amb el Departament- 3 de desembre de 2021
Publicades les plantilles del primer exercici de la primera prova del concurs oposició de TEEI  
 IMPORTANT!!!! TEEIs I TIS

Informacions del Comitè Intercentres amb el Departament d’Educació del 29 de setembre de 2021.
                                                                                                           
Qüestionament de l’organització de la realització de la primera prova de les oposicions TEEI: Comunicat Comitè Intercentres
NOVETAT OPOS TEI: Informació sobre el funcionament de la primera prova del procés selectiu corresponent a la convocatòria L005/2020 Tècnic/a especialista en educació infantil
RESOLUCIÓ EDU/2700/2021, de 2 de setembre, per la qual es modifica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, i la llista definitiva de persones exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana del procés selectiu TEEI 
Podeu consultar les noves llistes en el següent enllaç.
Resum del Comitè Intercentres amb el Departament d’Educació del 27 de juliol de 2021.
Resum del Comitè Intercentres amb el Departament d’Educació del 21 de juliol del 2021
S’arriba a un acord amb el Departament respecte al retorn de 25 hores d’atenció directa del personal Educador d’Educació Especial
NOU: Consulteu l'acord complet.         
Reunió  del Comitè Intercentres amb el Departament d’Educació:  14 de juliol.
Les Educadores i Educadors d'Educació Especial  diem prou!!
Recuperació de les 25 h d'atenció directa a l'alumnat.
 
https://photos.app.goo.gl/vDuC3QiJCvXsykW59
 
                                    
Es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos a la convocatòria d'oferta d'ocupació pública, L005/2020, per al personal TEEI: Resolució EDU/1836/2021, de 10 de juny.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1769/2021, de 2 de juny, per la qual es fa pública la relació de persones que obtenen l'habilitació per a prestar serveis com a educador/a d'educació especial en centres públics del Departament d'Educació.
RESUM MESA TÈCNICA D'INCLUSIVA, 1 de juny de 2021
Sobre la implantació del primer nivell d'educació infantil en escoles rurals
USTEC·STEs (IAC) Darrer full informatiu Full 21 Personal Laboral: "Llars D’infants Públiques: apostem per l'etapa 0-3"

Dimarts 23 de març USTEC·STEs (IAC) vam tornar a donar suport al col·lectiu de les TEEIs per reclamar la consolidació de les treballadores en abús de temporalitat. Fotos de les concentracions
Publicació de  la llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria del procés selectiu de nou accés Tècniques/s Especialistes en Educació Infantil
El col·lectiu TEEI és primordial a les aules de P3
26/02/21 Vaga TEEI del 26 de febrer. Fotos de les concentracions a Barcelona
Vaga 26F TEEI
Vaga 26F TEEI: ATENCIÓ: Canvi de lloc de les concentracions

 
USTEC-STEs (IAC) dona suport a la vaga del 26 de febrer. Cap TEEI al carrer!
 INFORMACIÓ SOBRE EL COMITÈ INTERCENTRES AMB EL DEPARTAMENT del 20 de gener del 2021
USTEC.STEs (IAC) dóna suport a la Concentració  #CapTEEIalCarrer
Resum de la Mesa Tècnica d'Inclusiva del 2.12.20
Convocatòria per  ampliar les comarques d’algunes categories professionals en l'actual obertura exteraordinària de la borsa
El Departament soluciona un error seu acomiadant treballadors/es
«Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir.»
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA BORSA DE PERSONAL LABORALS
El Departament suspèn el termini d'aprovació i publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses  a la convocatòria de les oposicions de les TEI

FULL INFORMATIU 19- OPOSICIONS TEI
Número de visites avui: -