Comunicat per a les llars d'infants en data de 26-03-2020
 

Comunicació del Departament adreçada a les directores de les llars d'infants i dels centres amb pla pilot (primer cicle d'educació infantil) per tal de donar informació a les famílies, amb relació a les quotes i els rebuts dels diferents serveis (menjador, monitoratge, etc) A partir del 13 de març no es passaran més rebuts fins que no es reprengui el servei amb normalitat.

 Comunicat del Departament

 

Número de visites avui: -