Nova RESOLUCIÓ de REGULARITZACIÓ DE LA BORSA  del personal d'administració i serveis en data 22 de juliol de 2021 

 

 

 

Resolució de regularització de la borsa de persona d'administració i serveis

Publicada la nova resolució de regularització en la llista de participants de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, de les persones candidates de la convocatòria extraordinària 13/2020 (borsa oberta) i de l’experiència professional a l’Administració de la Generalitat de les persones que formen part de la borsa.

Les persones candidates ho podeu consultar a través de la Web de l'aspirant a l'apartat "les meves sol·licituds"

Número de visites avui: 2