Accidents laborals

Quan s'ha produït un accident laboral, el director/a el comunicarà al delegat/da territorial mitjançant el Full d'accident de treball.

 

Encara que l'accident no comporti baixa, el director o la directora té l'obligació de notificar-lo al servei territorial corresponent.

Quan es tracti de cas de mort, s'ha de trametre immediatament per tal que el jutge o jutgessa pugui procedir a fer l'aixecament del cadàver.
S'ha de comunicar abans de les 24 hores després de l'accident, en cas de:
  • Accident greu o molt greu
  • Accident que afecti més de 4 treballadors/es
S'ha de comunicar abans de les 48 hores després de l'accident, en cas de:
  • Accident lleu sense baixa
  • Accident lleu amb baixa

El personal laboral pertanyem al Règim de la Seguretat Social (mai a MUFACE)

Podeu consultar tota la informació sobre accidents laborals a la web de Salut Laboral de l'USTEC

 

Número de visites avui: -