NOU Fisioterapeutes: El Departament ha publicat l'actualització de les Directrius d'Organització i Gestió dels Serveis Educatius incorporant la modificació de les funcions i horari de la categoria fisioterapeuta,  fruit de l'acord de l'11 de desembre del 2021.

El Departament ha publicat l'actualització de les Directrius d'Organització i Gestió dels Serveis Educatius 

incorporant la modificació de les funcions i de l'horari de la categoria fisioterapeuta, fruit de l'acord de l'11 de desembre del 2022.

 

Us recordem que es constituirà una comissió de seguiment d’aquest acord per a la valoració de la seva aplicació, que es reunirà trimestralment.

Cal que ens feu arribar totes aquelles incidències que es produeixin a partir de la seva implementació per tal que les puguem denunciar en el marc d’aquesta comissió.

Barcelona: laboralsbarcelona@sindicat.net

Girona: laboralsgirona@sindicat.net

Lleida: laboralslleida@sindicat.net

Tarragona i Terres de l'Ebre: laboralstarragona@sindicat.net

 

          

Número de visites avui: -