Actualització retribucions 2022

En la darrera CIVE del dia 13 de gener s'ha aprovat l'incretment retributiu per a aquest 2022 establert en el 2% en tots els conceptes, i amb caràcter retroactiu a data 1 de gener de 2022 i que es  reflectirà a la nòmina d'aquest gener.

 

Podeu consultar l'increment retribuitiu respecte l'any 2021 en les següents taules.

   

Podeu consultar la informació completa en el  següent enllaç.

 

Número de visites avui: 3