Personal Laboral OBJECTIU 8%

La nova llei d’estabilització del personal interí (laboral i docent) aprovada al Congreso de Diputados aquest desembre 2021 permet un concurs de mèrits estructurat i articulat, sense haver de modificar el VI Conveni, per a totes les categories professionals recollides dins el col·lectiu de personal laboral. L’opció de la via de concurs de mèrits per accedir a la condició de personal laboral fix, llargament reivindicada per USTEC·STEs (IAC), donarà la possibilitat a molts interins amb un llarg currículum laboral al departament, amb experiència i professionalitat, d’estabilitzar de manera definitiva la seva situació laboral.

 

La llei estableix la distinció entre dos tipus d’accés a les places:

 • via concurs de mèrits no restringit (on tothom és podrà presentar) en totes aquelles places creades anteriorment a l'1 de gener del 2016

 • via concurs-oposició en les creades a partir de l'1 de gener del 2016.

Com a resultat de tots aquests processos, si la seva aplicació és de forma transparent, sense trampes i sense reserves, dotarà als centres educatius d’una estabilitat de plantilla del personal laboral, sense superar el 8% de la temporalitat, tenint en compte que en aquest moments es situa en la xifra escandalosa més d’un 90% en el nostre col·lectiu.

 

USTEC·STEs (IAC) reclamem a l’administració:

 • Que ens faci arribar totes les dades oficials sobre places estructurals al Departament d’Educació (les places covid hi han de ser incloses, el nostre sindicat les considerem estructurals).

 • Que no s'iniciï cap negociació del concurs-oposició fins que no s'hagi negociat el concurs de mèrits.

 • Concurs de mèrits:
 • On l'experiència professional en igual o similar categoria dins del Departament representi la màxima puntuació.
 • Sense fases eliminatòries ni parts subjectives. En cap cas una entrevista pot formar part del procediment.
 • Els processos via concurs de mèrits han de precedir en tots els casos als de concurs oposició.
 • Concurs oposició:
 • Les fases no siguin eliminatòries.
 • La fase de mèrits suposi el màxim percentatge per a cada categoria professional, tal com permet l’actual Conveni (entre el 65% i el 50% de la nota total).
 • Que s'activi la negociació d'un pacte d'estabilitat que es pugui articular paral·lelament als procediments de concurs de mèrits i concurs-oposició, com històricament hem reclamat, per totes aquelles tècniques/s d’infantil TEEI que no obtinguin plaça en el concurs-oposició en actiu actualment

 

Ara més que mai, ens cal lluitar conjuntament per eliminar l'abús de temporalitat en frau de llei del nostre Departament!!!


 

Número de visites avui: -