El Departament ha fet públic el lloc i data de la prova de català i de castellà de la fase d'oposició del procés selectiu L005/2020 TEEIs

Proves de català i de castellà de la fase d'oposició del procés selectiu L005/2020 TEEIs

Data de les proves: 5 de març de 2022.

Hora de convocatòria: 8.30 hores 

Lloc: Institut Menéndez y Pelayo (Via Augusta, 140, 08006 Barcelona)

Són proves de caràcter obligatori i eliminatori.

 

Consulteu la llista definitiva dels i les aspirants que han de realitzar la prova en el següent enllaç

Número de visites avui: 1