Curs d'habilitació per al personal educador d'educació especial
Adreçat a les persones d'aquest col·lectiu professional incloses en el Grup 2  i proposades per superar el procés d'habilitació.

 

 Us recordem que cal estar atent al correu xtec i a la Intranet- Portal de Centre perquè son els mitjans que utilitza el departament per informar o comunicar la oferta formativa de cada col·lectiu.

En aquests moments i a nivell individual  (mitjançant el correu electrònic personal xtec), el Servei de Formació està oferint  per aquelles EEE que  no tenen reconeguda la titulació TIS el  Curs d'habilitació per al personal educador d'educació especial adreçat a les persones d'aquest col·lectiu professional incloses en el Grup 2 (persones contractades en règim laboral temporal que disposen de titulació de l'àmbit educatiu, d'entre les titulacions establertes per la Resolució de 22/6/2017, i proposades per superar el procés d'habilitació).

Enguany, ateses les circumstàncies excepcionals que estem vivint, aquest curs de 30 hores lectives oferirà en modalitat virtual a la plataforma Odissea i, per tant, no hi haurà sessions presencials.

 

Número de visites avui: -