Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.  

 

Des de l'USTEC ens oposem a la reobertura dels centres educatius, malgrat això el Departament tira endavant i  els centres d'aquells territoris que es troben en fase 2 de desconfinament, tenen prevista la reobertura progressiva a partir del proper dilluns dia 1 de juny.

La Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2,  planifica, en el cas del Departament d'Educació,  la reobertura dels centes educatius i afecta al personal laboral de les llars d'infants i centres de primària i secundària.

En aquesta instrucció marca com a preferent el treball telemàtic, però també obre la porta al treball en modalitat presencial o mixta, en funció de les demandes de les direccions dels centres.  A destacar l'article 8.2 Els empleats públics amb fills menors de 12 anys o persones depenents a càrrec on estableix el dret a aquest professionals a mantenir el teletreball.

 

Número de visites avui: -