ADJUDICACIÓ DE NOVES VACANTS: EEE, TIS i FISIOS


El departament ha engegat un procediment telemàtic per a l’adjudicació  184 noves places per donar resposta al decret d’inclusiva.

Les adjudicacions van destinades a les persones en actiu  a la borsa (Bloc 1) que heu rebut, per SMS o correu xtec, un enllaç per entrar a un formulari que podeu omplir del 30 de juny al 14 de juliol.  

No és obligatori omplir-lo,  només en el cas que es vulgui canviar de centre perquè hi ha alguna vacant nova que interessi i s’estigui disposat a  ocupar.  Si interessa més d’una vacant, cal posar-les  per  ordre de preferència.

En el moment de l’adjudicació només s’adjudicaran les vacants d’aquelles comarques que es tingui en actiu, si no hi ha adjudicació es manté la vacant.  
En cap cas caldrà renunciar a la vacant que s’ocupa actualment, es farà de manera automàtica en acceptar la nova adjudicació.

Un cop finalitzat el termini de presentació, es procedirà a l’adjudicació per ordre del nombre de  borsa  mitjançant comunicat a través de l’aplicatiu web de l’aspirant i SMS o correu. 

Respecte a les places que puguin resultar vacants després d’aquest procés d’adjudicació, recordem que les persones amb plaça fixa, en cas que vulguin accedir a una d’aquestes, poden adreçar una instància al PAS dels Serveis Territorials.

Com a USTEC  valorem positivament que s’hagi aconseguit l’aplicació d’aquest procediment i insistirem al departament perquè es torni a fer un nou procediment d’adjudicació l’agost per aquelles places  que quedin vacants després d’aquest procés, i així puguin optar de nou la resta de professionals del bloc 1.
  
Denunciem també que el departament no ens ha facilitat  la distribució del nombre per categoria, ni de la ubicació d’aquestes noves vacants. Per tant no us hem pogut facilitar amb antelació aquesta informació.

Número de visites avui: -