MILLORA DE CONTRACTE: EEE CONTRACTADES A PARTIR DEL CURS 2018-2019

El Departament confirma que les 106 places d’EEE, amb contractes d’obra i servei amb finalització a 31 d’agost, per al curs vinent seran integrades dins la plantilla del Departament. 

Aquestes persones se’ls ofereix ocupar una vacant amb contracte laboral temporal,  en el mateix centre on estan actualment treballant,  sense data de finalització i seguint la normativa que marca el Conveni.

Número de visites avui: -