PERSONAL LABORAL : QUÈ PASSA AMB LES NOSTRES FUNCIONS? INCREMENT REAL DE PLANTILLES?

Des d’ USTEC STEs volem denunciar l'abús que en alguns centres s’està fent de la Instrucció 6/2020. Amb aquesta instrucció en cap cas es poden modificar les funcions pròpies de les diferents categories professionals.

També volem expressar el nostre desacord amb els canvis que s’han produït dins dels documents (Document d’Organització i Gestió dels Centres: Personal PAS i PAE), concretament per al col·lectiu de TEEI. L’actual redacció de les funcions de col·lectius com les EEE i les TIS continuen donant lloc a males interpretacions per part dels equips directius.

Aquesta distorsió en les funcions es fa més evident encara en les contractacions dels professionals de reforç COVID.

Les places ofertes com a reforços COVID amb data de finalització a 31 d’agost 2020 haurien  de ser considerades places estructurals per tal de cobrir les necessitats reals dels centres. Per tant, el tan anunciat increment de plantilles per part del Departament ens sembla irreal i insuficient. Demanem estabilitat a la plantilla dels centres i poder dignificar la nostra feina.

Si us trobeu en alguna d’aquestes situacions o teniu qualsevol dubte, us podeu posar en  contacte amb nosaltres, ja que és  la millor manera de poder recollir aquestes incidències, denunciar-les a les meses de negociació i posar-hi solució entre tots i totes.

 

Restem a la vostra disposició per a tot allò que necessiteu.

 

PERSONAL LABORAL USTEC.STEs (IAC)

Número de visites avui: -