No més greuges!
Material informàtic per al Personal d'Atenció Educativa

Un nou greuge de l'Administració cap al personal d'Atenció educativa PAE als centres escolars.

Hem passat un dur confinament en el qual, igual que per al personal docent, la nostra feina no s’ha aturat: vam continuar treballant des de casa, mantenint la coordinació amb tot l’equip educatiu , serveis externs, donant suport a famílies i a l’alumnat, elaborant material i col·laborant en la preparació d’activitats a través de les TIC.

Ara, seguim! I amb les circumstàncies actuals, continua sent imprescindible tenir a l'abast material informàtic per la realització de la nostra feina.

Exigim a l’administració la dotació necessària de material informàtic al personal d'atenció educativa!!


 

La feina de totes i tots els professionals del centre fa possible una escola de qualitat!

Número de visites avui: -