Covid-19


Resolució sobre l’aplicació de noves mesures al personal de la Generalitat davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.
PERSONAL LABORAL : QUÈ PASSA AMB LES NOSTRES FUNCIONS? INCREMENT REAL DE PLANTILLES?

S’ha publicat una nota informativa sobre la situació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb menors a càrrec afectats per la COVID-19. Enllaç al document oficial.

Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

Pla de contingència i reincorporació progressiva del Departament d'Educació  per a personal laboral i personal PAS, inspecció, docents amb CS a les  oficines del Departament, i docents adscrits a SSEE i a les oficines del Departament
INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL (juny 2020)

Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.  

PREGUNTES FREQÜENTS PERSONAL LABORAL. Estat d'excepcionalitat COVID-19
                                                        
Número de visites avui: -