Borsa

 Borsa de treball de Personal d'Aminnistració i Serveis:

La borsa de treball del personal d'administració i serveis  i dels professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del departament d'Educació té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d'Ensenyament mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

La borsa de treball s'estructura per categories professionals en 3 blocs de candidats (Bloc 1, Bloc 2 i Bloc 3).

Normativa:

 

 WEB DE L'ASPIRANT          

 

ATENCIÓ! CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA BORSA DE PERSONAL LABORAL.  OBERTURA BORSA DE TEEI!

Últim dia!
La Borsa del personal laboral categoria de TEEI obrirà de manera extraordinària
Període del 2 al 17 maig.
 
Resolució de la convocatòria
 

TANCAMENT de la borsa extraordinària oberta del personal d'atenció educativa i d'administració i serveis.

De les categories EEE, CUI, OFI I NAJ 

El termini de presentació de sol·licituds i documentació justificativa de requisits i mèrits es tancarà el 30 d'abril de 2022.
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA BORSA DE PERSONAL LABORALS
Comitè Intercentres amb el Departament- 3 de desembre de 2021
Resum del Comitè Intercentres amb el Departament d’Educació del 27 de juliol de 2021.

Nova RESOLUCIÓ de REGULARITZACIÓ DE LA BORSA  del personal d'administració i serveis en data 22 de juliol de 2021 

 

TANCAMENT de la borsa extraordinària oberta del personal d'administració i serveis.

El termini de presentació de sol·licituds i documentació justificativa de requisits i mèrits es tancarà el 30 de juny de 2021.

Resolució de modificació de l'obertura extraordinària de la Borsa de Treball del PAS- PAE

Funcionament de la Borsa del Personal Laboral
Convocatòria per  ampliar les comarques d’algunes categories professionals en l'actual obertura exteraordinària de la borsa
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA BORSA DE PERSONAL LABORALS

PUBLICACIÓ DE LLISTA D'ADMESOS A LA BORSA DEL PERSONAL LABORAL

MODIFICACIÓ DE DADES BORSA DE TREBALL DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Número de visites avui: 3