Borsa

 Borsa de treball de Personal d'Aminnistració i Serveis:

La borsa de treball del personal d'administració i serveis  i dels professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del departament d'Educació té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d'Ensenyament mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

La borsa de treball s'estructura per categories professionals en 3 blocs de candidats (Bloc 1, Bloc 2 i Bloc 3).

Normativa:

 

 WEB DE L'ASPIRANT          

 


Resolució de modificació de l'obertura extraordinària de la Borsa de Treball del PAS- PAE

Funcionament de la Borsa del Personal Laboral
Convocatòria per  ampliar les comarques d’algunes categories professionals en l'actual obertura exteraordinària de la borsa
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA BORSA DE PERSONAL LABORALS

PUBLICACIÓ DE LLISTA D'ADMESOS A LA BORSA DEL PERSONAL LABORAL

MODIFICACIÓ DE DADES BORSA DE TREBALL DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Número de visites avui: -