Borsa

QUÈ ÉS LA BORSA: La borsa de treball del personal d'administració i serveis  i dels professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del departament d'Educació té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d'Ensenyament mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

BLOCS I CATEGORIES PROFESSIONALS: La borsa de treball s'estructura per categories professionals en 3 blocs de candidats (Bloc 1, Bloc 2 i Bloc 3).

NORMATIVA:

WEB DE L'ASPIRANT

Número de visites avui: -