Conveni

Actualment vigent és el VI CONVENI  col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008
Número de visites avui: 2