Decret d’inclusiva

DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

 

                         

Més informació a la web de Diversitat i Inclusió de l'XTEC

Número de visites avui: -