Documents d'organització i gestió de centres

         

           

           

 

 

 

Funcions pròpies i clares del Personal d'Atenció Educativa (PAE) 
 
Personal Laboral: Què passa amb les nostres funcions? Increment real de plantilles?  
Número de visites avui: -