Educador/a d'educació especial (C1)-EEE

El personal educador d'educació especial en centres públics (EEE) son professionals que pertanyen a la categoria C1 segons el  Vi Convenni, encara vigent actualment.

Consulteu funcions, jornada i horaris en el Document per a l'Oirganització i la Gestió dels Centres per al PAS i  PAE (2020-2021)

Resum de la Mesa Tècnica d'Inclusiva del 2.12.20
El Departament soluciona un error seu acomiadant treballadors/es
«Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir.»
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA BORSA DE PERSONAL LABORALSMILLORA DE CONTRACTE: EEE CONTRACTADES A PARTIR DEL CURS 2018-2019
ADJUDICACIÓ DE NOVES VACANTS: EEE, TIS i FISIOS
COMUNICAT COMITÈ INTERCENTRES DAVANT L'OBERTURA DELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL
INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL (juny 2020)
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/560/2020, de 25 de febrer, per la qual es fa pública la relació de persones que obtenen l'habilitació per prestar serveis com a educador/a d'educació especial en centres públics del Departament d'Educació.
Curs d'habilitació per al personal educador d'educació especial
Adreçat a les persones d'aquest col·lectiu professional incloses en el Grup 2  i proposades per superar el procés d'habilitació.
Número de visites avui: 6