Fisioterapeuta (B) - FIS

Els i les fisioterapeutes (FIS) són professionals que pertanyen a la categoria B segons el  Vi Convenni, encara vigent actualment.

Consulteu funcions, jornada i horaris en les  Directrius per a l'Oirganització i Gestió dels Serveis Educatius (2019-2020)

 

ADJUDICACIÓ DE NOVES VACANTS: EEE, TIS i FISIOS
Número de visites avui: -