Fisioterapeuta (B)-FIS

Els i les fisioterapeutes (FIS) són professionals que pertanyen a la categoria B segons el  Vi Convenni, encara vigent actualment.

Consulteu funcions, jornada i horaris en les  Directrius per a l'Oirganització i Gestió dels Serveis Educatius (2020-2021)

 

Resum de la Mesa Tècnica d'Inclusiva del 2.12.20
ADJUDICACIÓ DE NOVES VACANTS: EEE, TIS i FISIOS
Número de visites avui: -