Formació


Pla de Formació 2022
Personal d’atenció educativa i d’administració de serveis

Pla de Formació 2021 Personal d’atenció educativa i d’administració de serveis


Pla de Formació 2021
Personal d’atenció educativa i d’administració de serveis

 

Pla de Formació 2021
Personal d’atenció educativa i d’administració de serveis

 

PLA DE FORMACIÓ PAS

PLA DE FORMACIÓ PAS- Període Extraordinari d'Inscripció 3

PLA DE FORMACIÓ PAS- Nous períodes extraordinaris d'inscripció

Proposta de Formació per al Personal Laboral
Número de visites avui: 1