Llar d'Infants

És personal del Departament d'Educació a les llars d'infants està compost per:

  • Diretor o directora de la llar (A3)
  • EDU: el personal educador (B)
  • CUI: el personal de cuina (D1) 
  • NAJ: el personal ajudant de cuina-netejador (D2)
  • OFI: el personal de manteniment (D1)

Aquests professionals  pertanyen a diverses categories (A3, B, D1 i D2) que es regulen segons el  Vi Convenni, encara vigent actualment.

Consulteu funcions, jornada i horaris dels diferents professionals el Documents per a l'organització i la gestió dels centres- Organització de les llars d'infants (2019-2020)


Informació important: Concurs de Trasllats Direccions de LLars d'Infants.

Comunicat per a les llars d'infants en data de 26-03-2020
 

USTEC·STEs (IAC) participa en la Confederació Nacional 0-3 anys on estan representades totes les Comunitats per debatre i consensuar el model educatiu que cal exigir per aquesta etapa
  
Número de visites avui: -