Llar d'Infants

És personal del Departament d'Educació a les llars d'infants està compost per:

  • Diretor o directora de la llar (A3)
  • EDU: el personal educador (B)
  • CUI: el personal de cuina (D1) 
  • NAJ: el personal ajudant de cuina-netejador (D2)
  • OFI: el personal de manteniment (D1)

Aquests professionals  pertanyen a diverses categories (A3, B, D1 i D2) que es regulen segons el  Vi Convenni, encara vigent actualment.

Consulteu funcions, jornada i horaris dels diferents professionals a:

Documents per a l'organització i la gestió dels centres- Organització de les llars d'infants (2020-2021)

Documents per a l'organització i la gestió dels centres- Gestió del personal de les llars d'infants (2020-2021)

USTEC·STEs (IAC) Darrer full informatiu Full 21 Personal Laboral: "Llars D’infants Públiques: apostem per l'etapa 0-3"

 INFORMACIÓ SOBRE EL COMITÈ INTERCENTRES AMB EL DEPARTAMENT del 20 de gener del 2021
Convocatòria per  ampliar les comarques d’algunes categories professionals en l'actual obertura exteraordinària de la borsa
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA BORSA DE PERSONAL LABORALS

Informació important: Concurs de Trasllats Direccions de LLars d'Infants.

Comunicat per a les llars d'infants en data de 26-03-2020
 

USTEC·STEs (IAC) participa en la Confederació Nacional 0-3 anys on estan representades totes les Comunitats per debatre i consensuar el model educatiu que cal exigir per aquesta etapa
  
Número de visites avui: -