Netejador/a (E)-NET

El personal netejador dels centres educatius (NET) són professionals que pertanyen a la categoria E segons el  Vi Convenni, encara vigent actualment.

Consulteu funcions, jornada i horaris en el Document per a l' Oirganització i la Gestió dels Centres per al PAS i  PAE (2020-2021)

Concurs restringit Netejadors/es
Número de visites avui: -