Retribucions


Full de retribucions del Personal Laboral 

RECONEIXEMENT DELS TRIENNIS

RETORN DEL 60% DE LA PAGA EXTRA DEL 2013 

Comunicat resum Mesa Funció Pública 27 de gener de 2020
Augment del 2%
Número de visites avui: 2