Personal dels Serveis Educatius

En els Serveis Educatius trobem dos categories professionals:

Els AUD no compten amb borsa de treball pròpia, com si tenen la majoria de la resta de categories, per la qual cosa les noves ofertes de treball surten publicades al següent enllaç.

 

 

Aquestes dues categoriesa  pertanyen al grup B segons el  Vi Convenni, encara vigent actualment.

Consulteu funcions, jornada i horaris en les  Directrius per a l'Oirganització i Gestió dels Serveis Educatius (2021-2022)

 

Resum del Comitè Intercentres amb el Departament d’Educació del 27 de juliol de 2021.
RESUM MESA TÈCNICA D'INCLUSIVA, 1 de juny de 2021
Resum de la Mesa Tècnica d'Inclusiva del 2.12.20
ADJUDICACIÓ DE NOVES VACANTS: EEE, TIS i FISIOS
Número de visites avui: -