Tècnic/a especialista en educació infantil (C1) - TEI

El personal laboral de la categoria professional tècnic o tècnica especialista en educació infantil col·labora amb els mestres tutors del primer curs del segon cicle de l'educació infantil en el procés educatiu dels alumnes, principalment en el desenvolupament d'hàbits d'autonomia i en l'atenció a les necessitats bàsiques.

Són professionals que pertanyen a la categoria C1 segons el  Vi Convenni, encara vigent actualment.

Consulteu funcions, jornada i horaris en el Document per a l'Oirganització i la Gestió dels Centres per al PAS i  PAE (2019-2020)

CONVOCATÒRIA CONCURS OPOSICIÓ DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

 
COMUNICAT D’OPOSICIONS 
TÈCNIC/A D’EDUCACIÓ INFANTIL
Convocatòria del concurs-oposició per a l’accés a la categoria professional de Tècnic Especialista d'Educació Infantil (TEII)
OPOSICIONS TEI I INS
USTEC dona suport a la Plataforma d’Interines TEEI de Catalunya que ha convocat una concentració dilluns 24 de febrer a les 11’30h a la Pl. Sant Jaume.

 
COMUNICAT D'USTEC·STES (IAC) SOBRE L'ASSEMBLEA QUE CONVOCA EL COMITÈ INTERCENTRES
TEMARI TEI
Número de visites avui: -