Integrador/a social (C1)-INS

Els personal integrador social (INS) són professionals que pertanyen a la categoria C1 segons el  Vi Convenni, encara vigent actualment.

Consulteu funcions, jornada i horaris en el Document per a l'Oirganització i la Gestió dels Centres per al PAS i  PAE (2020-2021)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA BORSA DE PERSONAL LABORALS
ADJUDICACIÓ DE NOVES VACANTS: EEE, TIS i FISIOS
OPOSICIONS TEI I INS
COMUNICAT D'USTEC·STES (IAC) SOBRE L'ASSEMBLEA QUE CONVOCA EL COMITÈ INTERCENTRES
TEMARI OPOSICIONS INS
Aprovació temari oposicions INS
Número de visites avui: 7